Wat is een EPC-attest?

De Vlaamse overheid heeft het energieprestatiecertificaat (EPC) gelanceerd om huurders, verhuurders, kopers en verkopers bewuster te maken van de energie die een woning verbruikt. Het rapport, opgesteld door een erkend energiedeskundige, geeft de energiezuinigheid van een pand weer. Het voornaamste element uit het verslag is het EPC-kengetal dat het energieverbruik toont per vierkante meter per jaar. Hoe lager dit cijfer, hoe beter de energiescore.

 

Vandaag is het EPC één van de verplichte documenten die je als verkoper beschikbaar moet stellen aan (potentiële) kopers. Vaak speelt de energiescore van een pand een rol bij het overgaan tot een bod en het bedrag ervan.

 

Good to know | De EPC-score vermeld je al bij de eerste verkoopcommunicatie (zoals een online zoekertje). Het originele energieprestatiecertificaat bezorg je uiterlijk bij de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst of het compromis aan de koper.

blogpost
Blogpost foto