Veelgestelde vragen

Wat is een conformiteitsattest en hoe vraag ik het aan?

Een conformiteitsattest is een officieel document dat bevestigt dat jouw huurwoning aan de vereiste kwaliteitsnormen voldoet. Een conformiteitsattest verzekert de huurder dat jouw woning in orde is op het vlak van veiligheid, gezondheid en kwaliteit. In een woning of een appartement met een conformiteitsattest kunnen een aantal gebreken van categorie I aanwezig zijn (= kleine gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden of die potentieel kunnen uitgroeien tot ernstige gebreken). Een woning met kleine gebreken is niet ongeschikt en niet onbewoonbaar en mag verhuurd worden. Niet iedere gemeente eist een conformiteitsattest, ga dus zeker na welke regel van toepassing is in jouw gemeente alvorens je verhuurt.

 

| Waar vraag je dit attest aan? Je doet een aanvraag bij de gemeente of stad waar je verhuureigendom gelegen is. Een woningcontroleur maakt een technisch verslag, waarna de burgemeester hierover een beslissing neemt, uiterlijk 60 dagen later. Volgt er geen beslissing of ontvang je geen conformiteitsattest? Dan kun je binnen een periode van 30 dagen een nieuwe aanvraag doen bij de afdeling Woningkwaliteit van de Vlaamse overheid.

blogpost
Blogpost foto