Waarvoor dient een plaatsbeschrijving?

Een plaatsbeschrijving is een document waarin een huurpand beschreven wordt door huurder en verhuurder. Beide partijen ondertekenen deze gedetailleerde beschrijving van het appartement of het huis. Een plaatsbeschrijving gebeurt bij de start en bij de stop van een huurcontract. Aan het einde van de huurperiode kan de oorspronkelijke plaatsbeschrijving als maatstaf gebruikt worden. De beschrijving kan uit tekst of uit een combinatie van tekst en foto’s bestaan.

 

| Het doel? Een houvast bieden bij het bepalen van eventuele schade aan het huurpand. Vooral bij afloop van het huurcontract komt een plaatsbeschrijving van pas. In geval van gebruikersschade kan de verhuurder beslissen om de huurwaarborg niet of slechts gedeeltelijk vrij te geven. Als verhuurder en huurder geen akkoord bereiken, kan een vrederechter helpen om uitkomst te bieden.

blogpost
Blogpost foto