Wat is een compromis of verkoopovereenkomst?

13 juni 2023

Voor wie geldt een compromis?

Een verkoopovereenkomst wordt door zowel de verkoper als de koper ondertekend. Het compromis is dus een belangrijk document voor beide partijen, aangezien hierin de details van de verkoop besproken worden. Dat betekent dat niet alleen de koper zich aan bepaalde beloften moet houden, zoals het betalen van de afgesproken prijs. De verkoper moet namelijk ook leveren wat hij belooft in het compromis. Bovendien staat hier de staat van het pand beschreven, zodat precies duidelijk is wat er verkocht wordt.

 

Het opstellen van een verkoopovereenkomst

In principe mag iedere partij het compromis opstellen. Online kunt u gemakkelijk een voorbeeld vinden van een onderhandse verkoopovereenkomst. Het is toch aan te raden om dit door een expert op te laten stellen, aangezien het een complex document is waar veel van afhangt. Koopt of verkoopt u een woning via een makelaar? Dan kan hij het document voor u opstellen. Het is aan te raden om de verkoopovereenkomst zo snel mogelijk op te stellen, zodra u akkoord bent gegaan met de verkoop. Vervolgens zit er maximaal vier maanden tussen het opstellen van het compromis en het tekenen van de notariële akte.

 

Wat moet er in het compromis staan?

In een verkoopovereenkomst moeten de volgende hoofdzaken staan:

 

 • Informatie over de verkoper
 • Informatie over de koper, inclusief financiële informatie
 • Een gedetailleerde beschrijving van het onroerend goed
 • Eventuele gebreken aan het pand
 • Eventuele erfdienstbaarheden
 • Overige kosten, schulden of pandrechten
 • Overeengekomen prijs

 

Welke documenten mogen niet in een compromis ontbreken?

Er zijn verschillende bijlagen nodig wanneer u een compromis opstelt:

 

 • Kadastrale legger
 • Bodemattest
 • Stedenbouwkundig uittreksel
 • Postinterventiedossier
 • Energieprestatiecertificaat
 • Keuringsbewijs voor de elektriciteit
 • Eventueel het conformiteitsattest van de stookolietank

blogpost
Blogpost foto