Wat doen met je huis na scheiding?

13 juni 2023

Wat gebeurt er met de hypothecaire lening van de woning?

Bij uw woning verkopen bij scheiding kunnen een aantal vragen ontstaan. Veel mensen vragen zich bijvoorbeeld af in welke volgorde ze bepaalde zaken moeten regelen. Kunt u het beste eerst uw huis verkopen of moet u de woning verkopen na scheiding? Het maakt in principe niet zo heel erg veel uit waar u mee begint en u kunt dan ook zelf bepalen of u kiest om uw woning te verkopen na scheiding of andersom. Een andere essentiële vraag is wat er gebeurt met de hypothecaire lening van uw woning. Als u of uw partner in de woning blijft wonen, zal een van u als koper de hypothecaire lening woning die nog openstaat, moeten overnemen. De bank bekijkt dan of de persoon die de lening overneemt over voldoende middelen beschikt om de lopende afbetaling op zich te nemen. Gaat de bank akkoord, dan dient degene die niet in het huis blijft als verkoper een verzoek in bij de bank om niet langer aansprakelijk te zijn voor het woonkrediet.

 

Uw huis verkopen?

Wat gaat u met de woning doen bij een relatiebreuk? Vaak bestaat er onduidelijkheid over wat precies de mogelijkheden zijn. Allereerst kunt u uw woning verkopen bij scheiding. Een andere optie is om uw ex-partner uit te kopen en zelf in het huis te blijven wonen. Kiest u niet voor de woning te verkopen na scheiding of uw ex-partner uit te kopen, dan heeft u nog de mogelijkheid om het huis in onverdeeldheid te houden. U houdt dan het huis aan na de relatiebreuk. We werken de verschillende opties hieronder graag verder voor u uit.

 

Optie 1: Woning verkopen na scheiding

Als u er beiden niet voor kiest om in het huis te blijven wonen, dan kunt u de woning verkopen na scheiding. Er dient dan bepaald te worden wat de waarde van de woning is. Na het proces van de woning verkopen bij scheiding en het verlijden van de notariële verkoopakte verdeelt u samen de verkoopprijs. Het is bovendien goed om te weten dat er nog bepaalde kosten van de verkoopprijs afgaan. U kunt hierbij denken aan het saldo van de hypothecaire lening, de wederbeleggingskosten voor de bank, makelaarskosten en kosten die gemaakt zijn bij het annuleren van de hypothecaire inschrijving. Heeft een van beiden eigen spaargeld gebruikt bij de koop van de woning, dan heeft degene uiteraard recht op dit bedrag. Ook als er tijdens de aankoop van de woning sprake was van een ongelijke verdeling, heeft dit invloed op de verdeling van de verkoopprijs.

 

Optie 2: Uw ex-partner uitkopen

Als u besluit om de woning over te nemen, dan kunt u uw ex-partner uitkopen. Ook hier is het van belang om de waarde van het huis te laten schatten. Is de verkoopwaarde bekend, dan wordt het bedrag van de hypothecaire lening hiervan afgetrokken. Net als bij de woning verkopen na scheiding mag ook hier de eigen inbreng niet vergeten worden. Vervolgens kunt u het overgebleven bedrag, tevens bekend als de overwaarde van het huis, door tweeën delen. De som die dan overblijft, is het bedrag waarmee u uw ex-partner uitkoopt.

 

Optie 3: Het huis in onverdeeldheid houden

Niet uw woning verkopen bij scheiding is natuurlijk eveneens een optie. We spreken dan van het huis in onverdeeldheid houden. U kunt hiervoor kiezen als u het bijvoorbeeld voor de kinderen iets gemakkelijker wilt maken. Ook als een van tweeën geen baan heeft of een zaak aan huis, is het wellicht voordeliger om de woning te behouden. Het verdient daarbij wel aanbeveling om afspraken te maken over hoe lang u bijvoorbeeld samen eigenaar van de woning wilt blijven. In de praktijk is dit meestal maximaal vijf jaar, maar u mag deze periode ook verlengen. Verder bent u samen verantwoordelijk voor de kosten van de woning, zoals belastingen en onderhoud. Het maken van goede afspraken is ook in dit geval belangrijk.

 

Laat je woning schatten

Gaat u de woning verkopen na scheiding, dan is het zoals gezegd belangrijk om te weten wat de waarde van uw huis is. Zo heeft u meer inzicht in wat u daarna te besteden heeft en komt u niet voor verrassingen te staan bij uw woning verkopen na scheiding. Wij beschikken daarbij over de nodige kennis en ervaring, zodat u zeker weet dat u een goede inschatting van de waarde van uw huis krijgt. Wilt u meer weten over het schatten eigendom? Neem gerust contact met ons op voor een zorgvuldige schatting van uw woning.

blogpost
Blogpost foto