Ventilatie is verplicht als u isoleert

13 juni 2023

Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor u een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt, moeten aan bepaalde EPB eisen voldoen. De afkorting EPB staat voor ‘Energieprestatie en Binnenklimaat’. De eisen worden almaar strenger en tegen 2021 is het zelfs de bedoeling dat alle nieuwe gebouwen bijna-energieneutraal zijn. Daardoor gaat de meeste aandacht ook naar het energieluik van de EPB-eisen en de bijbehorende investeringen in hernieuwbare energie.

 

Een woning moet aan de ventilatienormen voldoen zodra er een nieuwe verwarmingsinstallatie geplaatst wordt of geïsoleerd wordt.

 

Voor ventilatie zijn er nl. ook minimumnormen maar die krijgen veel minder aandacht. ‘Slechte ventilatie kan nochtans de oorzaak van vochtproblemen en schimmel zijn wat op lange termijn ernstige gezondheidsrisico’s kan inhouden voor de bewoners’, zegt Georges Gronsfeld van de beroepsfederatie Techlink.

 

De ventilatienormen maken deel uit van de EPB-eisen. Iedereen die een nieuwe woning bouwt of die een renovatie uitvoert waarvoor een stedenbouwkundige aanvraag of melding vereist is, moet zich eraan houden.

 

In tegenstelling tot bij de energie- en isolatienormen wordt er voor de ventilatie-eisen geen onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw- of renovatieprojecten. De eisen zijn voor alle woningen gelijk.

 

Doe het zelf

 

Als eigenaar ben je verplicht om eerst een ontwerpverslag te laten opstellen door een erkende ventilatieverslaggever. Dit verslag brengt de ventilatienoden in beeld. De plaatsing van het ventilatiesysteem kunt u ook perfect zelf doen en dient niet noodzakelijk te gebeuren door een erkend installateur. U moet er wel rekening mee houden dat er na de installatie ook een prestatieverslag wordt opgesteld, waarin de verslaggever nagaat of de minimale ventilatienormen behaald worden.

 

Er wordt geen allesomvattende ventilatiescore op de woning geplakt. Voor elke ruimte apart zijn minimumeisen vastgelegd, in functie van de bestemming, de grootte van de kamer en het aantal mensen dat er aanwezig kan zijn. Zo is de minimumventilatie verschillend voor een woonkamer dan voor een slaapkamer of een toilet. Voor elke kamer moet men in de gepaste ventilatie voorzien.

 

Voor kleine verbouwingen zijn er geen ventilatienormen, tenzij er specifieke werken worden uitgevoerd zoals het installeren van een nieuwe verwarmingsinstallatie of het plaatsen van isolatie, moet de woning voldoen aan de ventilatienormen. Weinig verbouwers zijn zich daarvan bewust.

 

Minstens 2.000 euro

 

Kleine verbouwers die voor hun werken geen bouwaanvraag moesten indienen, blijven meestal onder de radar. Daardoor is het voor de overheid moeilijk die groep de regels te doen naleven. Dat is anders voor grote verbouwingen en nieuwbouwprojecten, waarbij (ver)bouwers aan het Vlaams Energieagentschap bewijzen van de investeringen moeten voorleggen. Wie niet voldoet aan een of meer van de EPB-eisen (waaronder ook de ventilatienormen) moet een boete betalen van 10 tot 25 euro per vierkante meter (afhankelijk van de overtreding).

 

Er zijn verschillende types ventilatiesystemen. Veel oudere huizen hebben nog ventilatiekleppen boven de ramen, waarlangs de lucht uit de woning kan ontsnappen. ‘Zulke systemen worden nog verkocht, maar energetisch zijn ze minder interessant, omdat de energie uit de warme lucht verloren gaat.

 

Intussen worden er meestal ventilatiesystemen gebruikt met een dubbele luchtstroom. De ingevoerde buitenlucht wordt eerst verwarmd met de afgevoerde binnenlucht, om zo het energieverlies tot een minimum te beperken. Zo’n systeem kost al gauw enkele duizenden euro’s. Alleen al het centrale ventilatieblok heeft een kostprijs van 2.000 euro of meer. Daarbij komen nog allerlei filters, buizen, kleppen en uitstroomopeningen.

blogpost
Blogpost foto