Vastgoed veranderingen in 2024

4 januari 2024

New year, new rules en 2024 is geen uitzondering. Het jaar 2024 is nog maar net uit de startblokken of de krantenkoppen van dit jaar onthullen al langzaamaan de wijzigingen in de vastgoedwereld. Laten we samen de belangrijkste veranderingen onder de loep nemen die jouw vastgoed en portemonnee beïnvloeden. 

 

Vaarwel meeneembaarheid van betaalde registratierechten

 

De soepelheid verdwijnt: geen overdraagbaarheid van betaalde registratierechten meer in het Vlaams Gewest. Als je je eerste gezinswoning verkoopt om een andere te kopen, is het niet langer mogelijk om te profiteren van de registratiebelasting-meeneembaarheid. 

 

Voorheen kon je de registratiebelasting die je betaalde voor je vorige woning aftrekken van de belasting die je verschuldigd was voor de nieuwe woning. Helaas is deze meeneembaarheid al sinds begin 2022 aan het uitdoven. 

 

Premie voor duurzame vernieuwing: asbestverwijdering en zonnepanelen

 

Overweeg je asbestverwijdering in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen op het dak van een onverwarmd gebouw zoals een stal, garage of koterij? Goed nieuws! Fluvius, de netbeheerder, biedt een premie van 12 euro per m² voor de asbestverwijdering. 

 

Hoewel aanvankelijk gepland was de steun stop te zetten vanaf 1 januari, kun je deze nog tot eind 2025 activeren. Een kans om niet te missen bij het verbeteren van je gebouw en overstappen op duurzame energie met zonnepanelen.

 

Nieuwe EPC verplichtingen

 

Ben je eigenaar van een appartementsgebouw? Dan is het belangrijk te weten dat alle gebouwen nu moeten beschikken over een Energieprestatiecertificaat (EPC) voor de gemeenschappelijke delen. Dit certificaat geeft inzicht in de energiezuinigheid van gedeelde ruimtes zoals vloeren, muren, daken en collectieve installaties. Bovendien bevat het aanbevelingen om de energieprestatie te verbeteren. Deze verplichting staat los van verkoop of verhuur en is stapsgewijs ingevoerd.

 

Verder moeten ook grote niet-residentiële eenheden van openbare en overheidsgebouwen - denk aan kantoren, scholen en winkels - nu ook beschikken over een EPC voor niet-residentiële gebouwen. 

 

Mijn VerbouwPremie wijzigt

 

Mijn VerbouwPremie houdt de renovatiedromen levend in 2024, met enkele subtiele wijzigingen. De premie, een all-in-one deal voor de Vlaamse overheid op het gebied van renovatie en energiezuinige investeringen, blijft van kracht. De hoogte van de premie wordt bepaald door factoren als gezinsinkomen, gezinssamenstelling en het type gebouw, waarbij de inkomensgrenzen jaarlijks worden geïndexeerd.

 

Voor eigenaars-bewoners in de midden- en lagere inkomenscategorieën blijft er goed nieuws: de tijdelijk verhoogde premiepercentages van 35 en 50 procent worden met nog eens 1 jaar verlengd. 

 

1 btw-regeling voor sloop en heropbouw

 

De federale regering heeft besloten om het verlaagde BTW-tarief van 6% voor particulieren te verlengen. Wie echter een heropgebouwde woning aanschaft via een bouwpromotor komt niet langer in aanmerking en moet een BTW-tarief van 21% betalen.

 

In 2024 geldt echter een overgangsregeling. Als je als koper een heropgebouwde woning of appartement via een bouwpromotor koopt of  hebt gekocht en de omgevingsvergunning voor de heropbouw werd vóór 1 juli 2023 ingediend, kun je nog steeds profiteren van het verlaagde tarief. Dit geldt ook voor alle werkzaamheden die vóór het einde van 2024 zijn betaald of gefactureerd.

 

Bovendien is er een overgangsregeling voor particulieren en rechtspersonen in de 32 centrumsteden met een permanent verlaagd BTW-tarief van 6%. De voorwaarde is dat de vergunning voor de heropbouw van de woning vóór 1 januari 2024 is aangevraagd, en dit geldt ook voor alle facturen en betalingen vóór het einde van 2024.

 

Voor particulieren is er geen overgangsmaatregel, maar blijft de verlenging van 6% bestaan. Vanaf 1 januari 2024 blijft het verlaagde btw-tarief van 6% behouden voor onbepaalde tijd, voor projecten van bouwheren-natuurlijke personen. Het moet gaan om woningen die gedurende 5 jaar de enige en eigen woning van de bouwheer/koper zijn en die een bewoonbare oppervlakte hebben van maximaal 200 m².

 

Erfpacht en recht van opstal worden duurder

 

De registratierechten, die je moet neertellen bij het instellen of overdragen van een erfpacht of opstal, schieten omhoog van 2 naar 5 procent. Deze worden berekend op het totaalbedrag dat de erfpachter of opstalhouder overmaakt aan de eigenaar.

 

Bij erfpacht geniet de erfpachter volop van vastgoed dat iemand anders bezit. Hij kan het goed voor een lange periode gebruiken alsof hij de eigenaar is, voor minimaal 15 jaar tot maximaal 99 jaar.

 

Een recht van opstal is als een zakelijk privilege op andermans grond: je mag gebouwen, werken of beplantingen aanbrengen voor een mooie 99-jarige termijn. Met een opstalrecht word je, anders dan bij erfpacht, automatisch de trotse eigenaar van die bouwwerken of groene pracht. 

 

Voorkeurrecht voor Brusselse huurders

 

In het bruisende Brussels Gewest krijgen huurders een voorkeursbehandeling bij de verkoop van hun gehuurde woning. De eigenaar moet namelijk als eerste aankloppen bij de huurder voordat de woning elders te koop wordt aangeboden. 

 

Met een ruime bedenktijd van 30 dagen krijgt de huurder de kans om te beslissen of ze het aanbod willen aangrijpen of niet. Het is echter belangrijk te weten dat deze gloednieuwe regeling niet van toepassing is op kortlopende huurcontracten.  

 

Duurdere vastgoedaktes 

 

De kosten van vastgoedaktes maken een sprongetje omhoog. Met de indexering wordt het tarief voor een hypothecaire inschrijving (koopakte) opgekrikt van 240 naar 285 euro. Ook voor het vastleggen van een hypotheek (kredietakte) moet je dieper in de buidel tasten: van 230 euro (of 985 euro bij leningen boven de 300.000 euro) naar 270 euro (of 1.160 euro voor leningen van meer dan 300.000 euro). To top it off,  wordt de vergoeding voor een afschrijving (akte van kwijting) opgehoogd van 295 naar 350 euro.

 

Out with the old, in with the new ... We begrijpen dat nieuwigheden best veel vragen kunnen oproepen. Heb je specifieke vragen over de veranderingen? Vraag je je af hoe bepaalde regels jouw vastgoedplannen kunnen beïnvloeden? Of heb je gewoon een nieuwsgierige geest en wil je sparren over de toekomst? Ons team van experts staat klaar om alle onzekerheden uit de weg te ruimen. Spring dus gerust eens binnen in een van onze vastgoedhuizen. Tot binnenkort?  

 

Vragen over de vastgoed veranderingen?

blogpost
Blogpost foto