Vanaf 2021 verlaagde registratierechten voor sloop en heropbouw

13 juni 2023

Verlaagde registratierechten voor sloop en heropbouw

Iedereen die een woning, appartement of bouwgrond aankoopt moet hierop verkooprechten betalen. Het basistarief voor verkooprechten of registratiebelastingen bedraagt 10 procent. Voor wie een huis of appartement koopt om er zelf in te gaan wonen en geen ander vastgoed bezit, geldt er een tarief van 6 procent.

 

Sinds de afschaffing van de woonbonus op 1 januari 2020, werd de regelgeving rond verkooprechten aangepast. Zo is er een verlaagd tarief van 6 procent naar 5 procent indien de koper de woning ingrijpend energetisch renoveert. De verlaagde registratierechten waren nog niet van toepassing op het slopen en herbouwen van een woning. Maar daar komt nu verandering in. Vanaf 1 januari 2021 zal de Vlaamse Regering dit verlaagd tarief doortrekken naar het slopen en herbouwen van woningen. Ze willen dit stimuleren omdat de koper hier in de meeste gevallen meer milieuwinst kan mee boeken dan bij een verbouwing. Het verlaagde tarief zal dan ook gelden voor een gedeeltelijke wederopbouw.

 

Wijziging domicilie termijn

Een van de voorwaarden om recht te hebben op de verlaagde registratierechten voor de aankoop van een gezinswoning, is dat de koper zijn domicilie daar ook effectief moet plaatsen binnen de twee jaar. Dit is te rekenen vanaf de datum van de authentieke akte. De Vlaamse Regering heeft beslist dat deze periode van twee jaar te kort is. Wanneer de koper renovatiewerken zou willen uitvoeren, moet je hiervoor een vergunning aanvragen. Indien de werken dan nog eens vertraging zouden oplopen, riskeert de termijn van 2 jaar overschreden te worden. En dit had serieuze consequenties. Zo was de koper het normale verkooprecht van 10 procent verschuldigd, verhoogd met een boete van 20 procent. Daarom heeft de regering beslist dat de termijn van 2 naar 3 jaar wordt opgeschaald en dit met ingang vanaf 1 juni 2020.

 

Domicilie Termijn voor beschermde monumenten

Bij de aankoop van een enige eigen woning die beschermd is als monument, moet je slechts 1 procent registratierechten op de aankoopsom betalen, op voorwaarde dat er wel voldoende wordt geïnvesteerd en gerenoveerd in het pand. De koper heeft 5 jaar tijd om deze werken uit te voeren, maar moest verplicht zijn domicilie daar binnen de twee jaar plaatsen. Deze termijn wordt nu opgetrokken naar 5 jaar, zodat de koper evenveel tijd krijgt om zich te domiciliëren als dat de renovatiewerken duren.

 

Deze wijzigingen moeten nog definitief goedgekeurd worden maar liggen voorlopig als danig op tafel. Moesten er nog wijzigingen plaatsvinden, houden we je op de hoogte!

blogpost
Blogpost foto