Successierechten: hoeveel moeten uw erfgenamen betalen?

13 juni 2023

Successierechten: hoeveel moeten uw erfgenamen betalen?

Successie gaat over de overdracht van het vermogen van de overledene aan de erfgenamen. Successierechten zijn de belastingen die de erfgenamen op deze overdracht betalen. Dit wordt ook wel erfbelasting genoemd. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het vermogen, maar ook het gewest waar iemand heeft gewoond en de verwantschap van de erfgenamen met de overledene spelen een rol.

 

Wat is het verschil tussen successierechten en erfbelasting?

In het Vlaamse Gewest wordt gesproken over erfbelasting en in het Brusselse en Waalse Gewest wordt gekozen voor successierechten. U betaalt in ieder geval belasting op wat u erft. Kortom: erfbelasting en successierechten zijn in principe hetzelfde.

 

Wie moet successierechten betalen?

Iedere legataris of erfgenaam is verplicht om successierecht te betalen voor wat hij of zij krijgt.

 

Wanneer moet ik successierechten betalen?

Dit doet u binnen twee maanden na de dag waarop de indieningstermijn voor de aangifte van nalatenschap is verstreken. Na het verstrijken van deze termijn wordt een verwijlintrest aangerekend.

 

Wat met erfgenamen?

De erfenis wordt verdeeld conform de wetgeving. Over het algemeen geldt de regel: hoe dichter de verwantschap met een overleden persoon, hoe minder successierechten of erfbelasting u betaalt. Dit heeft betrekking op kinderen, kleinkinderen, ouders én partners. Bent u getrouwd, dan gelden overal dezelfde tarieven. Bent u niet getrouwd, maar woont u wettelijk of feitelijk samen, dan verschillen de successierechten per gewest. Stiefkinderen erven niet automatisch, dit dient te worden vastgelegd in een testament.

 

Hoe worden successierechten berekend?

Wat u uiteindelijk betaalt, wordt berekend aan de hand van de aangifte van nalatenschap:

  1. Een tarief dat opklimt per schijf van verkrijging;
  2. Een tarief dat verschilt volgens de graad van verwantschap tussen erfgenamen en de overledene.

 

Tarieven van successierechten

Het bedrag aan successierechten verschilt naargelang u in het Vlaamse, Brusselse of Waalse Gewest woont.

 

Vlaams Gewest

Het tarief bij partners ligt tussen de 3 en 27 procent. Tussen broers en zussen varieert het tarief van de erfbelasting tussen de 25 en 55 procent. Dit geldt ook voor alle andere verwantschappen.

 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In Brussel ligt het tarief bij de rechte lijn tussen de 3 en 30 procent. Voor alle andere tarieven informeert u bij de Brusselse overheid.

 

Waals Gewest

Voor het Waals Gewest geldt hetzelfde als bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Kan ik uitstel van betaling verkrijgen?

In het Vlaams Gewest kunt u geen uitstel van betaling krijgen maar kunt u wel een afbetalingsplan aanvragen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het Waals Gewest is uitstel van betaling mogelijk tot maximaal 5 jaar na datum van overlijden. Hiervoor dient u een gemotiveerd verzoek in bij de ontvanger van het kantoor Rechtszekerheid waar u de aangifte van nalatenschap hebt ingediend.

 

Gelden er gunsttarieven voor successierechten?

Er is een speciale regeling voor een gezinswoning en dit verschilt per Gewest. In het Vlaamse Gewest is er ook een speciaal stelsel voor familiebedrijven.

 

Wat als u uw erfenis volledig of gedeeltelijk aan een goed doel schenkt?

Verenigingen of stichtingen profiteren van een specifiek voordeeltarief.

 

Hoe kan ik successierechten vermijden?

Successierechten zijn op verschillende manieren te vermijden:

  1. Kies voor een schenking. In dat geval betaalt u de gunstigere schenkbelasting in plaats van de erfbelasting.
  2. Registreer een schenking bij de notaris.
  3. Ouders kunnen kinderen onroerend goed schenken en zelf behouden ze daarbij het vruchtgebruik.
  4. Een keuzebeding op het huwelijkscontract biedt meer mogelijkheden.
  5. Vermijd het betalen van successierechten middels een successieverzekering.

blogpost
Blogpost foto