Registratierechten woning: wat gaat er veranderen in 2022?

13 juni 2023

Wat zijn registratierechten woning?

Wanneer u een woning koopt, moet u bovenop de kostprijs de registratierechten voor de woning betalen. Dit is een belasting die door de fiscus geïnd wordt om de koopakte van de woning te registreren. U betaalt de registratierechten van je woning aan de notaris, die het bedrag vervolgens overmaakt naar de fiscus. Dit systeem werkt al jaren zo, maar er komt verandering in. De registratierechten 2022 gaan er aanzienlijk anders uitzien omdat de Vlaamse regering het makkelijker wil maken om een eerste eigendom te kopen.

 

De situatie voordien

Hoeveel registratierechten u vóór 2022 betaalde, was afhankelijk van uw situatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen personen die eengezinswoning kopen en personen die een woning kopen met de intentie om het pand ingrijpend energetisch te verbouwen of te slopen en heropbouwen. Dit waren de oude registratierechten woning:

  • Eerste eigen gezinswoning: registratierechten 6%
  • Ingrijpende energetische verbouwing of sloop en heropbouw: registratierechten 5%

 

Rechtenvermindering

Het betalen van registratierechten voor je woning is niet voor iedere koper makkelijk. Daarom heeft de overheid rechtenvermindering in het leven geroepen. Deze regeling zorgt ervoor dat mensen van een belastingvoordeel genieten wanneer zij een zogenaamde bescheiden woning kopen. Dit zijn woningen met een waarde van maximaal € 200.000,- of maximaal € 220.000,- in kernsteden en gemeenten in de Vlaamse rand. Bij gezinswoningen van dit aankoopbedrag kreeg u € 5.600,- korting op de registratierechten van de woning. Bij energetische renovatie of sloop en heropbouw was de korting € 4.800,-.

 

Nieuwe regelgeving vanaf 1 januari 2022

Vanaf januari 2022 gaan er verlaagde registratierechten gelden voor kopers die hun eerste bezit kopen. Er wordt nog steeds een onderscheid gemaakt in de tarieven voor gezinswoningen en woningen die ingrijpend energetisch verbouwd of gesloopt en heropgebouwd worden. De nieuwe registratierechten woning zijn als volgt:

 

  • Eerste eigen gezinswoning: registratierechten 3%
  • Ingrijpende energetische verbouwing of sloop en heropbouw: registratierechten 1%

 

Nieuwe regels rechtenvermindering

Ook de regels rondom rechtenvermindering veranderen in 2022. Meer woningen komen in aanmerking voor rechtenvermindering, want de drempel gaat omhoog naar een woningwaarde van maximaal € 220.000,- of maximaal € 240.000,- in kernsteden en gemeenten in de Vlaamse rand. De te ontvangen rechtenvermindering zal wel dalen. Voor een gezinswoning ontvangt u € 2.800,- rechtenvermindering en bij een ingrijpende energetische renovatie of sloop en heropbouw ontvangt u € 960,- rechtenvermindering.

 

Veranderende regels meeneembaarheid registratierechten

De meeneembaarheid registratierechten houdt in dat u de registratierechten van uw vorige woning kunt verrekenen met de registratierechten van uw nieuwe woning. Deze regeling gaat geleidelijk verdwijnen en is in januari 2024 niet meer inzetbaar. U kunt in de tussenperiode nog wel van de regeling gebruikmaken, maar onder speciale voorwaarden. Kiest u ervoor om van het nieuwe tarief (3% of 1%) voor registratierechten woning gebruik te maken? Dan vervalt de meeneembaarheid van de registratierechten. Wilt u toch van de meeneembaarheid van de registratierechten gebruikmaken? Dan kunt ervoor kiezen om voor het oude tarief (6% of 5%) voor registratierechten woning te gaan.

 

Er zitten wel twee haken en ogen aan:

  • De akte voor de eerste eigen woning moet vóór 1 januari 2022 zijn opgesteld.
  • De akte voor de nieuwe woning mag uiterlijk 31 december 2023 opgesteld worden. 

 

Hoe zit het met een tweede of derde woning?

De regels rondom registratierechten van je woning zijn veranderd om het kopen van een eerste eigen woning aantrekkelijker te maken. Tegelijkertijd gaan kopers die een tweede of derde woning kopen meer belasting betalen. Deze nieuwe regelgeving moet de ongelijkheid op de woningmarkt tegengaan. Het tarief voor de registratierechten voor je woning was altijd al hoger voor een tweede huis. Zo betaalde u 10% bovenop de koopsom. Dit percentage wordt in 2022 verhoogd naar 12%. Er geldt een uitzondering voor het aankopen van landbouwgrond of natuurgebieden. Voor deze stukken grond blijft het tarief van 10% behouden.

 

Wanneer treden de nieuwe tarieven in werking?

De wetgeving rondom de nieuwe registratierechten woning gaan in op 1 januari 2022. Welk tarief u betaalt is afhankelijk van de datum van de koopovereenkomst en de datum van de notariële akte.

 

Voor uw eerste eigen woning geldt dat de notariële akte leidend is. Heeft u de koopovereenkomst dus al in 2021 getekend, maar de notariële akte pas in 2022? Dan mag u gebruikmaken van de lagere registratierechten woning en betaalt u slechts 3% of 1% belasting.

 

Voor een tweede woning geldt dat de koopovereenkomst leidend is. Bij een koopovereenkomst uit 2021 betaalt u dus het lagere tarief van 10%, zelfs wanneer de notariële akte pas in 2022 getekend wordt.

 

Heb je vragen? Contacteer ons en wij helpen je graag verder. 

blogpost
Blogpost foto