Je woning verhuren in 2020? Dit moet in orde zijn

13 juni 2023

Eerst en vooral begin je met de woning in orde te zetten, klaar om op de vastgoedmarkt aangeboden te worden voor verhuur. Dat betekent dat de woning naar alle comfort moet ingericht worden. Vooral op vlak van energie worden eisen gesteld die nu dringend moeten ingevuld worden. Tegen 2020 zal er zo geen pand meer mogen verhuurd worden waarvan het dak niet geïsoleerd is. Ook dubbele beglazing wordt een verplichting.

 

  • Vanaf 1 januari 2020 krijg je bij onvoldoende dakisolatie standaard 15 strafpunten, waardoor je woning bij controle mogelijks ongeschikt wordt verklaard.
  • Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022 wordt voor een raam met enkele beglazing drie strafpunten gequoteerd en voor meerdere ramen met enkele beglazing negen strafpunten.
  • Vanaf 2023 kan het ontbreken van dubbelglas volstaan voor het ongeschikt verklaren van je woning.

 

Rookmelders

Sinds begin dit jaar moeten alle huurwoningen uitgerust zijn met rookmelders. Als verhuurder ben je verantwoordelijk voor de aankoop- en installatiekosten van de rookmelder. De huurder staat in voor het onderhoud en de vervangingskosten na afloop van de door de fabrikant vermelde levensduur van de batterij.

 

Conformiteitsattest

Logischerwijze moet de woning aan de noodzakelijke kwaliteitsnormen voldoen. Sommige gemeenten verplichten een conformiteitsattest op te stellen. Ook als er geen verplichting geldt, kan je aan de huurder zo’n attest voorleggen om aan te tonen dat je woning voldoet aan de minimale veiligheids- en kwaliteitseisen.

 

EPC

Om aan te tonen of jouw woning energiezuinig is, moet je beschikken over een EPC. Het energieprestatiecertificaat geeft de energiescore van de woning weer en is dus louter informatief. Er hoeft geen minimale score behaald te worden. Het is wel verplicht deze score mee op te nemen in de advertenties voor woningverkoop. Ben je nog in het bezit van een geldig EPC (van voor 1 januari 2019), dan ben je niet verplicht om een nieuw EPC te laten opmaken als je jouw woning te koop of te huur aanbiedt. Toch kan het nieuwe EPC interessant zijn als je intussen renovatiewerken liet uitvoeren.

 

Woningpas

Binnenkort zit ook alle noodzakelijke informatie vergaard in de woningpas, een digitaal paspoort dat woningeigenaars ook met hun eigenaars kunnen delen. Het doel is dat de eigenaar zijn woningpas zelf kan aanvullen met attesten, plannen en uitgevoerde werken.

 

Houd rekening met de nieuwe huurwet

Wie een woning huurt of verhuurt maakt sinds begin dit jaar kennis met regels binnen de Vlaamse Woninghuurdecreet vallen. De federale huurwet geldt voor overeenkomsten afgesloten voor 1 januari 2019.

 

Nieuwe regels voor de verhuurder:

 

  • Een waarborg van maximaal 3 maanden huur mag gevraagd worden.
  • Op vlak van opzegging: De huisbaas zou een huurovereenkomst van korte duur dan weer niet vroegtijdig kunnen opzeggen. Bij een overeenkomst van negen jaar gaat het om een opzegtermijn van drie maanden voor de huurder + een vergoeding van 3, 2, of 1 maand. Als eigenaar kan je een overeenkomst van 9 jaar ook op elk moment opzeggen omdat je er zelf in wil wonen, maar dat kan niet in de eerste drie jaar.
  • De huisbaas zou een huurovereenkomst van korte duur dan weer niet vroegtijdig kunnen opzeggen. Bij een overeenkomst van negen jaar gaat het om een opzegtermijn van drie maanden voor de huurder + een vergoeding van 3, 2, of 1 maand. Als eigenaar kan je een overeenkomst van 9 jaar ook op elk moment opzeggen omdat je er zelf in wil wonen, maar dat kan niet in de eerste drie jaar.
  • Registratie van het huurcontract is verplicht. Als dat niet gebeurd is binnen de 2 maanden na de ondertekening, kan de huurder op elk moment de overeenkomst stopzetten, zonder een verplichte vergoeding of opzegtermijn. Dankzij de nieuwe wetgeving zou de huurder de betaling wel niet zomaar kunnen stopzetten.

blogpost
Blogpost foto