Huurwaarborg: ontdek hier de regels

13 juni 2023

Wat is een huurwaarborg

Een woningeigenaar die een huis verhuurt, heeft de mogelijkheid om een waarborg te vragen aan de verhuurder. Bij het afsluiten van een contract tot huur stort de huurder het bedrag als borg. Dat heet een huurwaarborg. Een huurwaarborg is een bedrag dat de eigenaar van een woning vraagt voordat de huurder het huis gaat bewonen. Doorgaans komt het bedrag te staan op een geblokkeerde rekening tot het einde van het huurcontract.

 

Soorten huurwaarborg

De wet schrijft voor dat een woningeigenaar op verschillende manieren een waarborg kan vragen. Dat is via een geblokkeerde rekening mogelijk op naam van de huurder, via een bankwaarborg of door middel van een waarborg van het OCMW. Het is ook nog mogelijk, als de verhuurder daarmee akkoord gaat, om de huurwaarborg op basis van een persoonlijke borgstelling te voldoen. Er zijn twee soorten te onderscheiden:

 

Huurcontracten gesloten vóór 1 januari 2019

Een huurcontract dat gesloten is voor 1 januari 2019 valt onder de federale huurwet. De maximale waarborgsom bedraagt in dit geval twee maanden huur. Bij het in schijven betalen van de waarborg is drie maanden huur van toepassing.

 

Huurcontracten gesloten vanaf 1 januari 2019

Bij een huurcontract gesloten vanaf 1 januari 2019 is het ‘Vlaamse Woninghuurdecreet’ van toepassing. De verhuurder van een woning heeft op basis van deze wet het recht om maximaal drie maanden huur als waarborg te vragen.

 

Vrijgave

De huurwaarborg terugkrijgen kan enkel aan het einde van het huurcontract na het opmaken van de plaatsbeschrijving bij vertrek. De verhuurder en de huurder komen daarna overeen om de waarborg terug te geven. Er vindt dan een schriftelijk akkoord plaats tussen beide om de huurwaarborg vrij te geven. Als bij het opmaken van de plaatsbeschrijving van vertrek er geen akkoord is tussen de huurder en verhuurder, kan een beslissing van de vrederechter uitkomst bieden. De eiser moet dan aan de andere partij een ingebrekestelling sturen en de vrederechter aanzoeken. Er komt vervolgens een zitting en als er geen sprake is van verzoening spreekt de rechter een voorlopig uitvoerbaar vonnis uit.

 

Huurwaarborg lenen

Het is niet voor elke huurder mogelijk om ineens een bedrag ter hoogte van maximale drie maanden huren te betalen. Een huurwaarborglening is dan een mogelijkheid. Bij het Vlaams Woningfonds kunt u een renteloze huurwaarborglening aanvragen.

 

Waarom een huurwaarborg

De waarborg dient ter bescherming van de verhuurder. Als een huurder schade aanricht tijdens de huurperiode heeft de woningeigenaar het bedrag aan borg achter de hand. De kosten van de schade worden dan ingehouden op de huurwaarborg.

 

Wanneer huurwaarborg betalen

Het is niet vastgesteld op welk moment de huurder de waarborg moet betalen. In de meeste gevallen betaalt de huurder de waarborg voordat de verhuurder de sleutel geeft.

 

Is een huurwaarborg verplicht

Er geldt geen wettelijke verplichting om een huurwaarborg te vragen, maar de meeste verhuurders vragen er wel een. Dit doen ze om zichzelf te beschermen. Indien er schade aan de woning zou zijn, kunnen ze een deel van de waarborg inhouden. Indien de eigenaar een waarborg vraagt, dient dit in het huurcontract te staan. De verhuurder moet wel aan enkele voorwaarden voldoen om een huurwaarborg te kunnen vragen. Zo moet de verhuurder zich aan de regelgeving houden ten aanzien van het maximale aantal maanden waarborg. De huurder mag zelf kiezen op welke van de vier manieren hij de waarborg willen samenstellen. Deze mogen niet gecombineerd worden:

 

  • Op een geïndividualiseerde rekening of geblokkeerde rekening op zijn naam;
  • Met een zakelijke zekerheid zoals een kapitalisatiebon of een obligatie;
  • Met een bankwaarborg die het OCMW bij een financiële instelling aanvraagt;
  • Met een persoonlijke borgstelling. De verhuurder moet daarmee wel akkoord gaan.

blogpost
Blogpost foto