EPC attest bij verkoop woning

13 juni 2023

Wat is een EPC attest?

Het EPC attest is een document dat weergeeft hoe energiezuinig uw woning is. EPC is dan ook een afkorting voor energieprestatiecertificaat. Op dit certificaat wordt de energiezuinigheid uitgedrukt in een EPC-kengetal. Met dit getal wordt weergegeven hoeveel energie uw woning per vierkante meter per jaar verbruikt. Een hoog EPC-kengetal betekent dus dat uw pand erg veel energie verbruikt, terwijl energiezuinige woningen juist een laag EPC-kengetal hebben.

 

Het is niet mogelijk om zelf een EPC attest voor uw woning op te stellen. Dit moet namelijk gedaan worden door een erkende energiespecialist. Hij of zij bekijkt uw woning en loopt alles na op het gebied van energieverbruik en isolatie. Dit zijn de belangrijkste aspecten die meespelen bij het opstellen van een EPC attest:

 

  • Isolatie van uw muren, vloeren en daken
  • Beglazing: enkel glas, dubbel glas of zelfs hoogrendementsglas
  • De staat van uw boiler
  • De staat van uw verwarmingssysteem
  • Aanwezigheid van zonnepanelen
  • De ligging van uw woning

 

Nadat al deze aspecten in kaart zijn gebracht, stelt de specialist een dossier op. Dit is het officiële EPC attest waar dus ook het EPC-kengetal in terug te vinden is.

 

Waarom heeft u een EPC attest nodig?

Een EPC attest is verplicht wanneer u uw woning wilt verkopen. Dit is om potentiële kopers goed te informeren over het energieverbruik van de woning. De aan- of afwezigheid van energiebesparende maatregelen kan namelijk invloed hebben op de prijs die kopers bereid zijn om te betalen voor een woning. Het EPC attest moet voor meer openheid zorgen en huiseigenaren stimuleren om hun panden zo energiezuinig mogelijk te maken.

 

Ook bij verhuur is het verstrekken van een EPC attest verplicht. Dit geldt zowel voor woningen en appartementen als voor handelshuur. De verplichting geldt wel pas wanneer u uw pand voor meer dan twee maanden wilt verhuren. Door het verstrekken van een EPC attest te verplichten, kunnen huurders een betere inschatting maken van de energiekosten die ze kunnen verwachten.

 

Hoelang is het EPC attest geldig?

Normaal gesproken is een EPC attest tien jaar geldig. Heeft u dus een EPC attest liggen dat minder dan tien jaar oud is en gaat u uw pand verkopen of verhuren? Dan hoeft u geen nieuw attest op te laten stellen. Dit verandert wanneer u in de afgelopen periode energiebesparende werken heeft laten uitvoeren. Deze maatregelen zorgen ervoor dat het EPC-kengetal wijzigt, waardoor uw oude EPC attest niet meer klopt. Het is in dat geval nodig om een nieuw attest op te laten stellen, ook wanneer uw vorige attest minder dan tien jaar oud is.

 

Nieuwe wetgeving vanaf 2022

Vanaf 2022 komt er verandering in de geldigheid van uw EPC attest. In principe blijft een EPC attest nog steeds 10 jaar geldig, maar dit geldt alleen voor nieuwere attesten. In de praktijk betekent dit dat het EPC attest ná 1 januari 2019 moet zijn opgemaakt. In 2019 zijn de regels en maatstaven voor het attest namelijk gewijzigd, waardoor er een verschil is ontstaan tussen oude en nieuwe EPC attesten. Om dit recht te trekken is besloten dat oudere attesten van vóór 2019 niet meer geldig zijn.

 

Deze nieuwe regelgeving geldt alleen wanneer u uw woning wilt verkopen. Bij een verouderd EPC attest moet u een nieuwe beoordeling aanvragen en het certificaat opnieuw laten opstellen. Dit nieuwe certificaat is vervolgens weer tien jaar geldig. Gaat u uw pand verhuren en heeft u een verouderd EPC attest van vóór 2019? Dan hoeft u niets te doen. De nieuwe regelgeving geldt namelijk enkel voor verkoop en niet voor verhuur. Het attest moet natuurlijk wel minder dan tien jaar oud zijn.

 

Laat u niet verwarren door de geldigheidsdatum die op uw huidige EPC attest staat. Deze datum is namelijk vastgesteld voordat de nieuwe wetgeving inging. U moet dus altijd een nieuw EPC attest laten opstellen wanneer u een verouderd exemplaar heeft, ook wanneer op het document staat genoteerd dat het nog lange tijd geldig is.

blogpost
Blogpost foto