De grond van de zaak: alles wat je moet weten over pacht

13 juni 2023

Wacht, pacht, wat is dat nu juist?

Pacht is een belangrijk onderdeel van de landbouwsector en een instrument waarmee landbouwers gebruik kunnen maken van gronden die niet van henzelf zijn. Het huren van landbouwgrond kan zo een slimme keuze zijn voor boeren die niet genoeg land hebben om hun gewassen te telen of hun vee te laten grazen. Concreet? Pacht is een contractuele overeenkomst tussen de eigenaar (de verpachter) en een pachter waarbij de verpachter het recht verleent aan de pachter om gebruik te maken van zijn grond of gebouwen tegen een afgesproken vergoeding.

 

En wanneer regeert pacht de macht?

Om te kunnen spreken van pacht, moeten er enkele voorwaarden vervuld zijn. Logisch denk je vast en zeker, maar wat zijn de must-haves van een juridisch correcte verkoopovereenkomst? Let’s make it easy-peasy met deze handige regel van vier:

 

  • De bestemmingsvoorwaarde: de pachter huurt onroerende goederen. 
  • Het onroerend goed maakt deel uit van een landbouwbedrijf. De pachter kan deze activiteiten zowel in hoofd- als in bijberoep uitoefenen.
  • De pachter betaalt een redelijke vergoeding aan de verpachter. Wist je trouwens dat de pachtprijs niet noodzakelijk in geld moet worden betaald? Zo kan de pachter ook betalen in natura, bijvoorbeeld deels of volledig in landbouwproducten.
  • De verpachter gaat akkoord met de pacht. 

 

Check-check-check-check? Er is sprake van pacht en de overeenkomst kan worden uitgevoerd.

 

Moet ik een schriftelijke overeenkomst opstellen?

Een pachtcontract kan in principe mondeling overeengekomen worden, maar het is aangeraden om een pachtovereenkomst schriftelijk op te stellen om eventuele discussie later te vermijden én er bovendien bewijsproblemen kunnen optreden.

 

Wat is de minimum pachttermijn die ik kan afsluiten?

9 jaar. Dat lijkt misschien best een lange termijn, maar dit geeft de pachter de kans om een rendabel bedrijf uit te bouwen.

 

Mijn grond is verpacht en ik wil die verkopen. Kan dat wel?

Oh ja, zeker wel, verpacht of niet verpacht, je kan jouw grond in beide toestanden verkopen. Addertje onder het gras: de pachter heeft voorkooprecht. Wat houdt dit in? De pachter heeft het wettelijk recht en de mogelijkheid om de gronden of gebouwen die hij pacht bij voorrang op een kandidaat-koper aan te kopen, voor dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden. Het is de taak van de notaris om de pachter op de hoogte te brengen dat hij 1 maand de tijd heeft om van dit recht gebruik te maken.

 

Good to know | Partijen die in onderlinge overeenstemming de pachtovereenkomst wensen te beëindigen, moeten dit vastleggen bij authentieke akte of door een verklaring voor de vrederechter. 

 

Heb je nog prangende pachtvragen of zit je met twijfels over een bepaalde pachtovereenkomst? Kom langs in een van onze vastgoedhuizen. We staan klaar om al je vastgoedvragen te beantwoorden.

blogpost
Blogpost foto